Aanbieders van digitale leermiddelen voor het onderwijs zijn met onderwijsorganisaties in gesprek over het aanpassen van systemen. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel voor de verbetering van privacy van scholieren. Nu slaan leveranciers van digitale leermiddelen vaak persoonsgegevens op. In de toekomst moet er een nieuw identificatiesysteem komen waarbij de privacy van scholieren beter beschermd is.

Er wordt gewerkt aan het gebruik van een nummervoorziening waarbij een cijferreeks (code) het pseudoniem vormt van een leerling. Zo is een leerling te identificeren zonder dat er persoonsgegevens worden gedeeld.

Onderwijsorganisatie edu-K licht toe: ‘Bij de nummervoorziening krijgt elke leerling een persoonlijk identificatienummer. Partijen in de onderwijsketen die gegevens van een leerling uitwisselen, zoals bij het bestellen en gebruiken van leermateriaal, bij het maken van toetsen en bij het terugkoppelen van de resultaten daarvan, doen dat dan aan de hand van dat nummer. Er hoeven dan geen persoonsgegevens van de leerling uitgewisseld te worden.’VO-raad: ‘Het waarborgen van de privacy wordt steeds belangrijker nu scholen vaker met digitale systemen en leermiddelen werken. Scholen moesten tot nog toe relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Die situatie is onwenselijk, omdat het risico bestaat dat deze gegevens op straat terechtkomen na een hack of datalek.

2018 nieuwe wet voor leermiddelen voor het onderwijs

De gesprekken over de aanpassingen van digitale leermiddelen voor het onderwijs volgen op een wetsvoorstel over de verbetering van privacy van leerlingen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State gestuurd. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Naar verwachting kan de wet in 2018 ingaan en kan het onderwijs dan met pseudoniemen werken. De VO-raad noemt de wet een goed initiatief om de privacy van leerlingen te waarborgen.

onderwijs ict